0975 699 659

Xẻng xúc pho mai inox
TV-184155

Xẻng xúc pho mai – Stainless Steel Cheese Shovel

Chất liệu: Inox

Công năng: Dùng để xúc bào pho mai

Size: 77*240 mm