0975 699 659

Dĩa xiên thịt
TV-184136

Dĩa xiên thịt – Stainless Steel Meat For

Chất liệu: inox, cán nhựa

Công năng: Dùng xiên thịt và các thực phẩm khác

Size: 90 mm