0975 699 659

Chao lì Inox
TV-184621

Chao lì cán dài – Stainless Steel Frying Oil Strainer With Long Handle

Chất liệu: Inox 

Công năng: Dùng để chiên thực phẩm trong bếp