0975 699 659

Chao lì cán gỗ
TV-182301

Chao lì inox cán gỗ – Stainless Steel Strainer

Chất liệu: Inox, cán gỗ

Công năng: Dùng để chiên thực phẩm trong bếp