0975 699 659

Khay đựng thực phẩm
TV-125701

Khay đựng thực phẩm – Steel GN Pan

Chất liệu: Inox

Công năng: Dùng đựng thức ăn và các loại thực phẩm khác