0975 699 659

Ca múc nước inox
TV-181604

Ca múc nước có tay cầm – Stainless Steel Water Ladle

Chất liệu: Inox, có tay cầm

Công năng: Dùng múc nước, nước dùng, soup …