0975 699 659

Chậu cây cảnh
TV/T-13

Chậu cây cảnh

Chất liệu: Chậu bằng gỗ tự nhiên

Size: Φ600*500 mm