0975 699 659

Cây gạt tàn inox
TV/GPX-129A

Cây gạt tàn công cộng – Stainless steel ashtray bin

Chất liệu: Inox màu bạc

Size: Φ330*1160 mm