0975 699 659

Chậu cây cảnh
TV/T-20

Chậu cây cảnh

Chất liệu: Chậu bằng inox màu bạc

Size: Φ550*480 mm