0975 699 659

Chao lì inox
TV-182401

Chao lì inox – Stainless Steel Strainer

Chất liệu: Inox

Công năng: Dùng để chiên thực phẩm trong bếp