Xô đá
TV-123559

Xô đá – Ice bucket

Chất liệu: Inox 2 lớp

Công năng: Dùng đựng đá 

Gọi ngay