0975 699 659

Xô đá
TV-123506

Xô đá – Ice bucket

Chất liệu: Inox 2 lớp 

Công năng: Dùng đựng đá 

Size: Φ180×200 mm