Xe đẩy hành lý
TV/XL-2G

Xe đẩy hành lý – Luggage trolley

Code: TV/XL-2G

Size: (L)480mm x (W)560mm x (H)1180mm

Gọi ngay