0975 699 659

xe đẩy hành lý khách sạn-TV1A
xe day hanh ly-XL1-3

Xe đẩy hành lý
TV/XL-1A

Xe đẩy hành lý – Luggage trolley

Code: TV/XL-1A

Size: (L)1080mm x (W)650mm x (H)1930mm