0975 699 659

Vợt lọc inox
TV-181801

Vợt lọc – Stainless Steel Oil Separator

Chất liệu: Inox

Công năng: Dùng để lọc dầu, hoặc các loại chất lỏng thực phẩm khác