0975 699 659

Thùng rác gạt tàn
TV/GPX-202A

Thùng rác gạt tàn – Ashtray trash bin

Chất liệu: Inox phủ vàng hồng

Size: 320*320*720 mm