0975 699 659

Thùng rác sảnh
TV/GPX-7P

Thùng rác sảnh – Lobby trash can

Chất liệu: Inox

Size: 300*300*750 mm