Cây vét bột
TV-184229

Cây vét bột – Stainless Steel Silica Gel Scraper

Chất liệu: Silicon cao cấp, tay cầm inox bọc nhựa

Công năng: Dùng để vét bột làm bánh

Size: 95*310 mm

Gọi ngay