0975 699 659

xe đẩy hành lý khách sạn-TV9A
xe day hanh ly-XL9A-1

Xe đẩy hành lý
TV/XL-9A

Xe đẩy hành lý – Luggage trolley

Code: TV/XL-9A

Size: (L)1100mm x (W)650mm x (H)1880mm