0975 699 659

Xe đẩy hành lý
TV/XL-5A

Xe đẩy hành lý – Luggage trolley

Code: TV-5A

Size: (L)1080mm x (W)650mm x (H)1870mm