0975 699 659

Thùng rượu inox
TV-123621

Thùng rượu – All stainless steel wine barrel

Chất liệu: Inox

Công năng: Dùng để đựng rượu