0975 699 659

Tách lòng trắng trứng inox
TV-627201

Dụng cụ tách lòng trắng trứng – Stainless steel egg white separator

Chất liệu: Inox

Công năng: Dùng để tách lòng trắng trứng hoặc lòng đỏ trứng

Size: D-109 mm