0975 699 659

Dụng cụ múc kem
TV-126451

Dụng cụ múc kem-Stainless Steel Ice Cream Scoop

Chất liệu: Inox

Công năng: Dùng múc kem