0975 699 659

ca-tao-bot-inox-602905-602906._ThienViet

Ca đánh sữa, tạo bọt inox
TV-602905

Ca đánh sữa, tạo bọt – Stainless steel foamer

Chất liệu: Inox 2 lớp

Công năng: Dùng để đánh sữa lạnh, tạo bọt sữa, bọt coffee