0975 699 659

Bậc kê
TV-B099D

Chất liệu: Nhựa cao cấp

Công năng: Được dùng làm chân kê tại các khu vực không dùng được thang, phục vụ vệ sinh lau cửa kính, cửa sổ …

Size: 40.7 x 33cm