0975 699 659

Xe đẩy hành lý
TV/XL-2B

Xe đẩy hành lý – Luggage trolley

Code: TV/XL-2B

Size: (L)440mm x (W)560mm x (H)1180mm