0975 699 659

Thùng rác sảnh
TV/GPX-9

Thùng rác sảnh – Lobby trash can

Chất liệu: Inox vàng hồng

Size: 330*330*752 mm