0975 699 659

Cây gạt tàn inox
TV/GPX-129T

Cây gạt tàn công cộng – Stainless steel ashtray bin

Chất liệu: Inox màu bạc

Size: 353*330*1310 mm