0975 699 659

Bình lắc Shaker inox
TV-602801

Bình lắc shaker – Stainless steel cocktail shaker

Chất liệu: Inox

Công năng: Dùng pha chế Cocktail, đồ uống