Xe chở hành lý
TV/XL-9

Xe chở hành lý – Luggage trolley

Code: TV/XL-9

Size: (L)1100mm x (W)650mm x (H)1960mm

Gọi ngay