0975 699 659

Xe chở hành lý
TV/XL-8A

Xe chở hành lý – Luggage trolley

Code: TV/XL-8A

Size: (L)1160mm x (W)700mm x (H)1930mm